Pulses

Grid List

Showing 1–24 of 68 results

Bayara ANI SEEDS 200g

Bayara ANI SEEDS 200g
AED  9.75 /200g

AED  9.75

Bayara ANI SEEDS 200g

Bayara ANI SEEDS 200g
AED  9.75 /200g

AED  9.75

Bayara Burghul Fine 1Kg

Bayara Burghul Fine 1Kg
AED  3.50 /1 kg

AED  3.50

Bayara Burghul Fine 1Kg

Bayara Burghul Fine 1Kg
AED  3.50 /1 kg

AED  3.50

Bayara Chick Peas Tyson 1Kg

Bayara Chick Peas Tyson 1Kg
AED  6.25 /1 Kg

AED  6.25

Bayara Chick Peas Tyson 1Kg

Bayara Chick Peas Tyson 1Kg
AED  6.25 /1 Kg

AED  6.25

Bayara Flaxseed 1Kg

Bayara Flaxseed 1Kg
AED  29.00 /1 kg

AED  29.00

Bayara Flaxseed 1Kg

Bayara Flaxseed 1Kg
AED  29.00 /1 kg

AED  29.00

Bayara Lima Beans (Butter Beans) 1Kg

Bayara Lima Beans (Butter Beans) 1Kg
AED  14.50 /1 kg

AED  14.50

Bayara Lima Beans (Butter Beans) 1Kg

Bayara Lima Beans (Butter Beans) 1Kg
AED  14.50 /1 kg

AED  14.50

Bayara Aniseeds_200g

Bayara Aniseeds_200g
AED  9.40 /200g

AED  9.40

Bayara Aniseeds_200g

Bayara Aniseeds_200g
AED  9.40 /200g

AED  9.40

Bayara Bourghol Fine_400g

Bayara Bourghol Fine_400g
AED  4.75 /400g

AED  4.75

Bayara Bourghol Fine_400g

Bayara Bourghol Fine_400g
AED  4.75 /400g

AED  4.75

Bayara Chana Dal_ 400g

Bayara Chana Dal_ 400g
AED  4.45 AED  3.95 /400g

AED  4.45 AED  3.95

Bayara Chana Dal_ 400g

Bayara Chana Dal_ 400g
AED  4.45 AED  3.95 /400g

AED  4.45 AED  3.95

Bayara Chia Seeds_400g

Bayara Chia Seeds_400g
AED  29.99 AED  21.10 /400g

AED  29.99 AED  21.10

Bayara Chia Seeds_400g

Bayara Chia Seeds_400g
AED  29.99 AED  21.10 /400g

AED  29.99 AED  21.10

Bayara Chick Peas Tyson_400g

Bayara Chick Peas Tyson_400g
AED  3.65 /400g

AED  3.65

Bayara Chick Peas Tyson_400g

Bayara Chick Peas Tyson_400g
AED  3.65 /400g

AED  3.65

Bayara Chick Peas White 1kg

Bayara Chick Peas White 1kg
AED  12.90 /1kg

AED  12.90

Bayara Chick Peas White 1kg

Bayara Chick Peas White 1kg
AED  12.90 /1kg

AED  12.90

Bayara Gram Flour_1kg

Bayara Gram Flour_1kg
AED  10.25 /1kg

AED  10.25

Bayara Gram Flour_1kg

Bayara Gram Flour_1kg
AED  10.25 /1kg

AED  10.25

Bayara Green Lentils_400g

Bayara Green Lentils_400g
AED  3.70 /400g

AED  3.70

Bayara Green Lentils_400g

Bayara Green Lentils_400g
AED  3.70 /400g

AED  3.70

Bayara Masoor Dal_2kg

Bayara Masoor Dal_2kg
AED  22.00 /2kg

AED  22.00

Bayara Masoor Dal_2kg

Bayara Masoor Dal_2kg
AED  22.00 /2kg

AED  22.00

Bayara Masoor Dal_400g

Bayara Masoor Dal_400g
AED  6.80 /400g

AED  6.80

Bayara Masoor Dal_400g

Bayara Masoor Dal_400g
AED  6.80 /400g

AED  6.80

Bayara Popcorn_400g

Bayara Popcorn_400g
AED  4.25 /400g

AED  4.25

Bayara Popcorn_400g

Bayara Popcorn_400g
AED  4.25 /400g

AED  4.25

Bayara Quinoa White_400g

Bayara Quinoa White_400g
AED  19.70 /400g

AED  19.70

Bayara Quinoa White_400g

Bayara Quinoa White_400g
AED  19.70 /400g

AED  19.70

Bayara Red Masoor Whole_400g

Bayara Red Masoor Whole_400g
AED  4.45 /400g

AED  4.45

Bayara Red Masoor Whole_400g

Bayara Red Masoor Whole_400g
AED  4.45 /400g

AED  4.45

Bayara Sesame Seeds_200g

Bayara Sesame Seeds_200g
AED  7.90 /200g

AED  7.90

Bayara Sesame Seeds_200g

Bayara Sesame Seeds_200g
AED  7.90 /200g

AED  7.90

Bayara Toor Dal_1kg

Bayara Toor Dal_1kg
AED  12.75 /1kg

AED  12.75

Bayara Toor Dal_1kg

Bayara Toor Dal_1kg
AED  12.75 /1kg

AED  12.75

Bayara Toor Dal_400g

Bayara Toor Dal_400g
AED  4.50 /400g

AED  4.50

Bayara Toor Dal_400g

Bayara Toor Dal_400g
AED  4.50 /400g

AED  4.50

Bayara Urid Dal_400g

Bayara Urid Dal_400g
AED  4.40 /400g

AED  4.40

Bayara Urid Dal_400g

Bayara Urid Dal_400g
AED  4.40 /400g

AED  4.40

Bayara Whole Cumin_200g

Bayara Whole Cumin_200g
AED  7.75 /200g

AED  7.75

Bayara Whole Cumin_200g

Bayara Whole Cumin_200g
AED  7.75 /200g

AED  7.75

Bayara Whole Moong_400g

Bayara Whole Moong_400g
AED  6.60 /400g

AED  6.60

Bayara Whole Moong_400g

Bayara Whole Moong_400g
AED  6.60 /400g

AED  6.60